Kinderhaptotherapie

Uw kind beweegt zich dagelijks in zijn omgeving. Thuis heeft het te maken met zijn verzorgers, broertjes en/of zusjes. Op school met een leerkracht en andere kinderen. Daarnaast hebben veel kinderen hobby’s zoals voetballen, hockey, muziek, scouting. Een diversiteit aan activiteiten waar ze zich staande moeten houden en waar van alles van ze wordt verwacht. Overal gelden weer andere regels en kaders.

Hierdoor wordt er dagelijks een beroep gedaan op het voelen, denken en handelen van uw kind. Door het overweldigende aanbod wat kinderen soms hebben kan er soms een disbalans ontstaan tussen dit voelen, denken en handelen. Zo kan uw kind bijvoorbeeld goed overweg met vriendjes en klasgenootjes maar botst het telkens met zijn broertje of zusje. Of uw kind is nergens speciaal ergens bang voor , maar bij toetsen blokkeert het volledig. Uw kind heeft op bepaalde gebieden kwaliteiten maar kan deze op andere terreinen niet aanspreken. De balans ontbreekt.

Bij haptotherapeutische kinderbegeleiding ga ik uit van de balans tussen voelen, denken en handelen. Wanneer er een disbalans is in de ontwikkeling van het voelen, denken en handelen, is dat terug te zien in het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld in houding en beweging, in de mimiek, de stem en de manier waarop het met anderen omgaat.

Disbalans blijkt vaak uit:

Bij de sessies zijn altijd beide of een van de ouders aanwezig, welke door mij ook actief betrokken worden bij de begeleiding .
Tijdens de sessies kijk ik naar diverse kwaliteiten van uw kind zoals: balans, rust, kracht, gerichtheid, souplesse, wendbaarheid, precisie, afstemming, samenwerking, maatgevoel, gevoel voor ruimte.

Hiermee probeer ik er achter te komen waar uw kind al goed in is, welke kwaliteiten het al van zichzelf aanspreekt, en welke het bij welke opdrachten of situaties nog laat liggen.

De kwaliteiten van uw kind vormen de essentie in mijn begeleiding. Door uit te gaan van zijn/haar kwaliteiten, komt uw kind uit de negatieve spiraal en tot ontwikkeling. Ik probeer uw kind uit te nodigen om dat te doen, te voelen of denken, wat het in zichzelf nog niet aansprak of bewust voelde. Zo is het voor een heel slim kind, dat zich heeft aangepast aan de middenmoot, heerlijk om te voelen hoe het is om op volle kracht vooruit te gaan en weer te gaan aanpakken en presteren op eigen niveau.

Het aanbieden van oefenstof gebeurt door middel van materialen en lichaamsgerichte oefeningen. De materialen bestaan o.a. uit: balansballen, balans tol, bokszak, trampoline, gooien met allerlei soorten ballen of pittenzakjes, schilderen, etc.